Mike Rogers, Formpipe

‘Het draait allemaal om relaties’

Je zou bijna denken dat Formpipe en August Bridge een eeneiige tweeling zijn. Vraag aan mensen van beide ondernemingen wat hen typeert en je krijgt een identiek antwoord. 

Wat het geheim van het succes van August Bridge is? Monique de Wit en Bart Koopman zeggen tegelijkertijd: relaties. Mike Rogers van Formpipe geeft op die vraag precies dat antwoord. “Relaties, relaties – daar draait het allemaal om.”

Mike is commercieel directeur Private Sector bij Formpipe Software, het bedrijf achter Lasernet. De onderneming heeft zelf ook consultants in huis, maar die richten zich op partnerbedrijven en niet op eindgebruikers. “Onze focus ligt op het product”, vat Mike die keuze samen. “Voor de implementatie bij opdrachtgevers schakelen we externe consultants in.” Zoals die van August Bridge.

Hoewel al die externe adviseurs Formpipe even lief zijn, is de relatie met August Bridge zonder meer speciaal. “Ik ken Monique en Bart immers al heel wat langer dan August Bridge bestaat”, legt Mike uit. “We waren tot afgelopen voorjaar collega’s bij Formpipe. Dat maakt dat ik ze graag en vol vertrouwen introduceer bij onze klanten. Ik weet wat zij en hun medewerkers waard zijn.”

Dat hebben ze geweten bij August Bridge. Enkele maanden geleden nog was er de afspraak om louter in de Benelux meters te maken, maar via Mike kwamen inmiddels ook opdrachten uit het Verenigd Koninkrijk binnen.

Daar zal het niet bij blijven. Mike voorspelt August Bridge een goede toekomst. “De deskundigheid die Monique, Bart en hun collega’s bieden is schaars. De kunst is niet om opdrachten te verwerven, maar om de juiste adviseurs aan je bedrijf te binden. Om professionals te vinden en te behouden zoals Monique en Bart zelf.”

Wat voor professionals dat zijn? “Mensen die niet alleen deskundig zijn, maar die ook kunnen en willen investeren in relaties. Vanzelfsprekend is Lasernet een topproduct, maar uiteindelijk draait het om het bouwen en versterken van relaties. Dat is het geheim van het succes van Formpipe. En dat is dus ook de succesfactor van August Bridge.”

Monique hoort het met enige schroom aan. “Wat moet ik daar nou nog aan toevoegen?” Bart: “Niks, Monique. Helemaal niks.”